Sociaal Zevenaar

Sociaal waar het kan, liberaal waar het moet

Onze 7 beloften

We houden van duidelijkheid. Daarom hebben in zeven beloften samengevat waar we voor staan.

De 7 beloften van Sociaal Zevenaar:
Belofte 1; We zijn er voor u niet voor ons zelf of voor de partij. Het draait om U.
Belofte 2; Mensen staan centraal bij Sociaal Zevenaar.
Belofte 3; We staan u altijd te woord als u vragen – opmerkingen heeft.
Belofte 4; Wilt u uitleg over hoe het zit met lokaal bestuur, we vertellen het u graag.
Belofte 5; Heeft u vragen over de visie van Sociaal Zevenaar bel of mail ons.
Belofte 6; We stoppen niet als we ambtelijke tegenwerking ervaren.
Belofte 7; Lokale problemen waar het kan lokaal oplossen.


Ons logo verklaard.

Het dakje symboliseert een huis; dicht bij huis, beschermend, lokaal.
Cirkels van groot tot klein voor het kind op de basisschool, de volwassene die werkt, de gehandicapte mens in de samenleving, de bejaarde die in de wijk zo lang mogelijk in de eigen woning kan blijven met lokale ondersteuning.
Cirkels waaruit verbinding blijkt, we mensen niet uitsluiten maar zoveel opnemen, los van op welke plaats ze zich bevinden in onze samenleving, iedereen doet mee! Iedereen telt mee.

De samenleving weerspiegelt in kleuren;
- Groen voor een gezonde omgeving, leefbare natuur, beperking van vervuiling en zorgen voor bomen, parken, kunst en tenslotte water.

- Blauw voor gelijkwaardigheid en transparantie. Geen ruimte voor witte boorden deals, misbruik van kennis, misbruik van macht, verdraaien van informatie en propaganda.

Rood voor aandacht; voor de mensen die niet zo mondig zijn, die niet alle regeltjes kennen en daardoor over het hoofd gezien worden. Inspraak en participatie stimuleren en niet laten betuttelen door verordeningen en regels die het doel voorbij schieten en als willekeur worden misbruikt. De mensen hiertegen beschermen en de veroorzaker hier op aan spreken.


Sociaal Zevenaar wil lokale oplossingen voor lokale problemen. Lokale problemen laten zich niet oplossen door bureau wijsheden uit Den Haag.
Uitdagingen, vragen, regels, die binnen de grenzen van onze gemeente bestaan binnen Zevenaar oppakken en vertalen in begrijpelijke taal en regels.
Dit geldt ook voor het sociaal domein.
In de dorpen, de kernen, de wijken initiatieven aanmoedigen, waarderen, faciliteren. Kleinschalige maatwerkoplossingen stimuleren en de borging zoveel mogelijk terug leggen daar waar die opgepakt kan worden.
De aanbieders van zorg uitdagen om haar medewerkers creatief te laten denken, niet vanuit de gemeente overladen met regeldruk. Maar handhavend of controlerend optreden als er signalen zijn. Niet op voorhand alles al dicht timmeren.


De samenwerking tussen verschillende organisaties gebruiken om snelle en goede oplossing te organiseren. Zowel tussen overheid, organisaties en onderwijs, alsook tussen MKB, vrijwilligersorganisaties, schuldhulpverlening, woningbouw enz.


Sociaal Zevenaar wil de kritische alertheid hebben om bestuurlijke dwaling op tijd te signalen en de portefeuillehouders daarop aan te spreken.
Sociaal Zevenaar wil de consequenties van gemeentelijk keuzes voor individuele burgers aandacht geven door interviews, werkbezoeken, social media en waar nodig en noodzakelijk dit amenderen tijdens de raadsvergaderingen.

Sociaal Zevenaar wil oplossingen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. Dus geen korte termijn politiek en window dressing.
Sociaal zevenaar wil de partij zijn waar burgers bij aan durven te kloppen. Waar iedereen serieus wordt genomen.
Sociaal Zevenaar is trots op haar positie in de gemeenschap en in de raad.
 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Info
Instagram