Begrotingstekort Jeugdzorg

In de commissie samenleving kwam dinsdag 21 mei de voortgangsrapportage van de gemeente Zevenaar aan de orde. Op basis van deze voortgangsrapportage, (voortgang ten opzichte van de begroting) wordt getoetst of het college met haar beleid binnen de begrotingsbudgetten blijft. In de rapportage is naar voren gekomen dat er fors meer geld moet worden uitgegeven[…]