02/08/2016

Ons logo

sociaal zevenaar logo 150 pOns logo verklaard

Het logo bestaat uit verschillende onderdelen die verbeelden waar Sociaal Zevenaar voor staat.

Dakje staat voor een huis; dicht bij huis, beschermend, lokaal.

De blauwe stippen van klein naar groot. Voor het kind op de basisschool, de volwassene die werkt, de gehandicapte mens in de samenleving, de bejaarde die in de wijk zo lang mogelijk in de eigen woning kan blijven met lokale ondersteuning.

De stippen worden omgeven door de cirkels opgebouwd uit groene en rode elementen waaruit verbinding blijkt. We willen mensen niet uitsluiten maar zoveel mogelijk opnemen, los van op welke plaats ze zich bevinden in onze samenleving, iedereen doet mee! Iedereen telt mee.

Onze samenleving wordt weerspiegelt in de drie kleuren;

  • Groen voor een gezonde omgeving – beperking van vervuiling en zorgen voor bomen – parken – kunst – water.
  • Blauw voor gelijkwaardigheid en transparantie. Geen ruimte voor witte boorden deals, misbruik van kennis, misbruik van macht, verdraaien van informatie en propaganda.
  • Rood voor aandacht; voor de mensen die niet zo mondig zijn, die niet alle regeltjes kennen en daardoor over het hoofd gezien worden. Inspraak en participatie stimuleren en niet laten betuttelen door verordeningen en regels die het doel voorbij schieten en als willekeur worden misbruikt. De mensen hiertegen beschermen en de veroorzaker hier op aan spreken.