Motie meting draagvlak voor GVL

De discussie over de GVL in Zevenaar is al enige tijd bezig in de raad. Tijdens de laatste raadsvergadering omtrent dit onderwerp werd gespeculeerd of er nu wel of geen draagvlak is onder de bevolking van Zevenaar.
Onze fractie heeft de raad geattendeerd over de poll die op onze site staat waar bewoners vrijwillig hun mening kunnen ventileren.
Echter de raad vindt dit niet genoeg. Wethouder Bijl en het college willen een onderzoek laten doen door een duur bureau waarvan wij als fractie kanttekeningen plaatsen bij de onderzoekswijze en de eventuele uitkomst.

Daarom komt Sociaal Zevenaar vanavond met een motie om een referendum te organiseren onder de bevolking van Zevenaar. Hiervoor kunnen we gebruik maken van de voorbeeld reglementen van de VNG.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om alle inwoners van onze gemeente aan te schrijven met een ingesloten antwoordenveloppe.

Wij hopen op voldoende steun van deze motie omdat we het als politieke partij belangrijk vinden om naar de mening van onze bewoners te luisteren.
Onze Poll, ook op deze pagina, staat nog steeds open voor als u uw stem hier wil uitbrengen.