Begrotingstekort Jeugdzorg

In de commissie samenleving kwam dinsdag 21 mei de voortgangsrapportage van de gemeente Zevenaar aan de orde. Op basis van deze voortgangsrapportage, (voortgang ten opzichte van de begroting) wordt getoetst of het college met haar beleid binnen de begrotingsbudgetten blijft. In de rapportage is naar voren gekomen dat er fors meer geld moet worden uitgegeven[…]

Amendement Sociaal Zevenaar VOG raadsbreed aangenomen

In de raadsvergadering van 28 november 2018 werd de legesverordening 2019 behandeld.Het gaat dus om de leges die u als inwoner van Zevenaar betaald wanneer u een dienst, bijvoorbeeld een paspoort, van de gemeente nodig heeft. Eén van de leges betreft de kosten die men moet betalen voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zijnde €[…]