Begrotingstekort Jeugdzorg

Joke Harmsen

In de commissie samenleving kwam dinsdag 21 mei de voortgangsrapportage van de gemeente Zevenaar aan de orde.
Op basis van deze voortgangsrapportage, (voortgang ten opzichte van de begroting) wordt getoetst of het college met haar beleid binnen de begrotingsbudgetten blijft.
In de rapportage is naar voren gekomen dat er fors meer geld moet worden uitgegeven dan er is begroot op jeugdzorg. 

Inbreng Lokaal belang in commissie middelen

Op maandagavond 20 mei is in de commissie middelen op deze overschrijding van uitgaven door de partij van Lokaal belang erg fel gereageerd. Dit tekort kan toch echt niet en er moet stevig gesneden en bezuinigd moet worden. Daarnaast zou de aanvulling van deze tekorten uitsluitend vanuit het Sociaal domein gevuld mogen worden.

Inbreng Sociaal Zevenaar commissie samenleving

De inbreng van Joke Harmsen van de fractie van Sociaal Zevenaar in de commissie Samenleving op dinsdag 21 mei 2019 willen we u niet onthouden.

Wat is jeugdzorg?
Kinderen in kwetsbare situaties, kinderen die in de knel zitten, kinderen die de dupe zijn van echtscheidingen, kinderen die geboren zijn met een stoornis in het autistisch spectrum, kinderen die geboren zijn met een erfelijke ziekte of gevoeligheid.
Allemaal kinderen die net iets meer of veel meer aandacht , zorg, begeleiding, hulp en/of therapie nodig hebben.

Maar hoe anders kijken we naar deze kinderen, hoe anders praten we over deze kinderen dan wanneer het over kinderen gaat met bijvoorbeeld kanker, epilepsie en diabetes?
Jeugdzorg is GEEN luxe product.
Praat ook over deze kinderen met zorg, aandacht en liefde zoals we ook vol medeleven zijn en praten over een kind met kanker. 

Overdacht vanuit de provincie
De gemeenten hebben de jeugdzorg overgedragen gekregen vanuit de Provincie. Ook toen deze in handen was van de Provincie waren er perioden met lange wachtlijsten. Ook toen was er vaak te weinig geld om alle kinderen adequaat te helpen.
Na de overheveling naar de gemeenten worden deze geconfronteerd met de lijken die uit de kast. Zoals bijvoorbeeld facturen die tot 5 jaar na behandeling van een kind nog mogen worden ingediend! En dat terwijl de gemeenten zijn nog geen 5 jaar verantwoordelijk zijn voor deze taken. 

Ja u heeft gelijk als u zegt dat de raad goed moet monitoren op budgetten en waar mogelijk bijsturen. En ja we moeten een aantal hervormingen doorvoeren om een duurzame stabiele oplossing te vinden voor een financieel gezonde Jeugdzorg.
Die ontwikkelingen zal Sociaal Zevenaar nauwgezet volgen en haar kaderstellende rol vervullen, en daarnaast het college daarop bevragen.

Het grootste belang is dat we de garantie en zekerheid bieden aan onze Zevenaarse inwoners, dat we goed op “onze” kinderen passen. Kinderen die opgroeien in onze gemeente Zevenaar. We laten onze kinderen NIET in de kou staan. 
We moeten werken aan saamhorigheid, we moeten werk maken van onze samenleving, zodat we samen zorgen voor onze kinderen.

One thought on “Begrotingstekort Jeugdzorg

  • Vroeg beginnen met de hulp aan het kind/de kinderen. Maar neem ook de hulp aan ouders mee!!! Wat hebben zij in hun leven aan trauma’s/problemen meegemaakt.
    Zet niet alleen de reguliere zorg in, maar kijk ook naar alternatieve hulp. Naar die praktijken die al resultaat hebben geboekt
    Laat hen niet eerst hele boekwerken invullen om hulp te kunnen bieden.
    Mvg Esther Janwarin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.