Coronavirus in Zevenaar

Oog voor elkaar. Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. Opeens ligt het halve openbare leven stil en zijn we allemaal zo voorzichtig mogelijk. En leven we de geadviseerde maatregelen door de overheid na. Omdat deze maatregelen bijna met de dag veranderen is het goed om de nieuwssites maar ook de website ([…]

Begrotingstekort Jeugdzorg

In de commissie samenleving kwam dinsdag 21 mei de voortgangsrapportage van de gemeente Zevenaar aan de orde. Op basis van deze voortgangsrapportage, (voortgang ten opzichte van de begroting) wordt getoetst of het college met haar beleid binnen de begrotingsbudgetten blijft. In de rapportage is naar voren gekomen dat er fors meer geld moet worden uitgegeven[…]

Paul Freriks stopt als raadslid

Paul Freriks stopt als raadslid Na 28 jaar in de politiek vindt Paul Freriks het tijd geworden om plaats te maken voor de volgende generatie. “Het raadslidmaatschap vind ik, 22 jaar in Zevenaar, nog steeds heel erg leuk maar het is tijd dat ik plek maak voor mijn opvolger, zodat deze zich volop kan profileren[…]