Begrotingstekort Jeugdzorg

In de commissie samenleving kwam dinsdag 21 mei de voortgangsrapportage van de gemeente Zevenaar aan de orde. Op basis van deze voortgangsrapportage, (voortgang ten opzichte van de begroting) wordt getoetst of het college met haar beleid binnen de begrotingsbudgetten blijft. In de rapportage is naar voren gekomen dat er fors meer geld moet worden uitgegeven[…]

Paul Freriks stopt als raadslid

Paul Freriks stopt als raadslid Na 28 jaar in de politiek vindt Paul Freriks het tijd geworden om plaats te maken voor de volgende generatie. “Het raadslidmaatschap vind ik, 22 jaar in Zevenaar, nog steeds heel erg leuk maar het is tijd dat ik plek maak voor mijn opvolger, zodat deze zich volop kan profileren[…]